П. 4.11. Технологія обробки східчастих валів

logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Тема 4. п. 4.11.2.

Технологія обробки східчастих валів

Мета: Ознайомитись  з технологією  обробки ступінчатих валів

Навчальні питання: 

1. Технологія обробки  східчастих  валів 

2. Обробка східчастих  валів  за  упорами

 

Обробка східчастих  валів  за  упорами 

 

Партію східчастих валів доцільно обробляти за  упорами. Для  обробки  валів мається  багато  різновидів  упорів,  вони  відрізняються  засобом  кріплення  їх  на  верстаті. Самим  простим  упором  слугують кулачки  трикулачкового  патрону:  прямі;  розточені(сирі кулачки)  та  зворотні,  але  на  них  можливо  обробляти вали  невеликої  довжини.

 img11-001

Рис. Використання  кулачків упорами:

 а – прямих; б –зворотних; в – прямих розточених

 

   Для запобігання поздовжньому зміщенню заготовок, які кріпляться в патроні, їх слід упирати в  торець гвинта  шпиндельного  упора Перпендикулярність робочого торця гвинта шпиндельного упору до осі шпинделя забезпечується підрізуванням після установлення в шпинделі.

 

   Простими в конструкції  та  використанні  є  упори,  які  встановлюють  на  напрямних  верстату. Проточивши першу (пробну) заготовку на потрібну довжину, токар вимикає верстат і, не відводячи супорта, закріплює упор на станині таким чином, щоб він торкнувся лівої бічної грані каретки супорта. Після цього всі заготовки, які обробляють із переміщенням супорта до упору, матимуть однакову довжину обточуваних східців. Механічну подачу відключають при підході супорта до упору на відстань 1...2 мм, і далі доводять його до кінця (до потрібного розміру) ручною подачею.  При обробці заготовок деталей з кількома східцями, крім упора, використовують мірні обмежувачі, за які правлять набори мірних плиток або ж спеціальні мірні планки

 

Ris 2.23         Ris 2.25

Рис. Шпиндельний  упор                                                                   Рис. Схема обточування східчастого валу за упором

 

1 - шпиндель; 2 - конусна втулка;                                     1 - плаваючий центр; 2 - упор; 3 - регулювальний гвинт; 4 - обмежники довжини