П. 8.6. Методи вимірювання та контролю конічних поверхонь

logo turner2

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Тема 8. п. 8.6.

Методи вимірювання та контролю конічних поверхонь

Величину кута при вимірі визначають такими методами: 

1) порівнянням з жорсткою мірою (кутові заходи, косинці, шаблони, конічні калібри, багатогранні призми);

2) порівнянням зі штриховий мірою (різні види кругових і секторних шкал, гоніометри);

3) тригонометричними методами (за значеннями лінійних розмірів).
 

Кут похилу конічних поверхонь контролюють за допомогою кутових шаблонів (рис. 8.5) — жорстких або регульованих, а також універсальних кутомірів (рис. 8.6). Конусні поверхні часто контролюють «на фарбу» за допомогою контрольної деталі-еталона. На поверхню еталона фарбою наносять лінію, потім еталон поєднують з контрольованою конічною поверхнею й прокручують. Якщо контрольна лінія стирається ближче до більшого чи меншого діаметра, то це вказує на неточність конуса й необхідність виправлення дефекту.

Ris 7.3

Рис. 8.5. КОНТРОЛЬ КОНІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ШАБЛОНІВ:

а - жорсткого; б - регульованого

Ris 7.4 

Рис. 8.6. КОНТРОЛЬ КОНІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ЗА ДОПОМОГОЮ УНІВЕРСАЛЬНОГО КУТОМІРА

 Ris 7.5

Рис. 8.7. КОНТРОЛЬ КОНІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ КАЛІБРАМИ:

а - калібром-пробкою; б - калібром-втулкою; m - допуск на конусність

 

Транспортирним кутоміром вимірюють зовнішні кути від 0° до 180°. Основні частини кутоміра - напівдиск 1 з двома лінійками 2 і 3. Лінійку 2 жорстко з'єднано з напівдиском 1, а лі­нійка 3 може обертатися навколо вісі 4 разом із сектором 5, на яко­му закріплено ноніус 6. Точне встановлення за ноніусом виконуєть­ся мікрометричним гвинтом 7. Лінійка 3 закріплюється гвинтом 8. Застосовуючи додатковий косинець 9, можна виміряти зовнішні ку­ти від 0 до 90°.

Ціна поділки транспортирного кутоміра становить 2' і 5'. Похиб­ка показань кутоміра не повинна перевищувати ±2' і ±5'.

Вимірювання кутів транспортирним кутоміром ви­конується таким чином. Поверхні вимірювальної деталі розміщу­ють між вимірювальними поверхнями лінійок. Одну поверхню (грань) щільно притискують до рухомої лінійки за допомогою мік­рометричного гвинта. Потім закріплюють рухому лінійку і прово­дять відлік за шкалою і ноніусом.

При вимірюванні кутів до 90° відлік проводиться безпосередньо за шкалою і ноніусом. Якщо вимірюється кутів понад 90°, то до ві­дліку за кутоміром потрібно додати 90°.

           

image8-196 image8-197 image8-198
Рис. 8.8 Транспортирний кутомір   Рис. 8.9. Вимірювання кутів шаблону транспортирним кутоміром Рис.8.10. Універсальний кутомір

 

Відліки за шкалою і ноніусом кутоміра виконуються у такий са­мий спосіб, як і при вимірюваннях штангенінструментами.

При вимірюванні кутів застосовують такі методи: порівняльний, тригонометричний, гоніометричний, або метод безпосереднього вимірювання, і інтерференційний метод.

При порівняльному методі визначають значення відхилення ви­мірюваного кута від кутової міри.

При тригонометричному методі визначають кути непрямо, а че­рез вимірювання лінійних величин і використання тригонометрич­них функцій. Похибка вимірювання становить від ±3" до ±52".

При гоніометричному методі визначають кути приладами, які мають кутомірну шкалу (універсальні та інструментальні мікроско­пи, гоніометри та ін.).

Інтерференційний метод застосовують при високоточних вимі­рюваннях. Гранична похибка результату вимірювання кута стано­вить ±0,2"

Універсальний кутомір використовується для вимі­рювання зовнішніх кутів від 0 до 180° і внутрішніх від 40° до 180°.

Кутомір складається: з основи 1 зі шкалою, лінійки 2, косинця 3, сектора 4, стопора 5, ноніуса 6, знімної лінійки 7, державки 8.

Для вимірювання внутрішніх кутів від 40° до 130° використову­ється основа зі шкалою, ноніус, сектор із стопором.

Ціна поділки за ноніусом універсальних кутомірів становить 2' і 5'.

 dopb201973

Рис. 8.11. Схеми для вимірювання кутів конусів

 

За схемою, наведеною на рис 8.11, а, кут визначається за формулою 

dopb201974 , А за схемою, наведеною на рис 8.11, б, - за формулою 
dopb201975
За таким же принципом вимірюють конусность за допомогою двох каліброваних кілець із заздалегідь відомими діаметрами D, d і товщиною h (рис. 4.30, в). Відстань Н вимірюють після надягання кілець на конус. 
Кут розраховують за формулою dopb201976 .