П. 6.7. Таблиці діаметрів стержнів та отворів під різьбу для різьбонарізних інструментів. Режими різьбонарізання та різьбонакатування

logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Тема 6. п. 6.7.2.

Таблиці діаметрів стержнів та отворів під різьбу для різьбонарізних інструментів. Режими різьбонарізання та різьбонакатування


Навчальні питання
1. Таблиці діаметрів стержнів та отворів під різьбу для різьбонарізних інструментів
2. Режими різьбонарізання та різьбонакатування

Режими різьбонарізання та різьбонакатування

Вибрати режими різання - означає визначити глибину різання, число проходів, подачу інструменту (або деталі відносно інструменту) і швидкість різання.

Однак глибина різання (число проходів) і подача при обробці різьблення визначаються в ряді випадків конструкцією інструмента (мітчики, круглі плашки, різьбонарізні головки) або розмірами різьблення. Спеціальним визначенням вони не підлягають, за винятком нарізування різьби різцем. В останньому випадку визначається тільки глибина різання за кожен прохід, виходячи із заданих вимог до чистоти і точності оброблюваного різьблення.

При різьбофрезеруванні і різьбошліфуванні вводиться поняття про кругову подачу. Кругова подача визначається за відповідними таблицями і вимірюється в міліметрах на один зуб фрези або на один оберт фрези, або шліфувального круга. Тому вибір режимів різання при обробці різьблення зводиться в основному до визначення швидкостей різання .

Швидкістю різання називається величина переміщення ріжучої крайки інструмента щодо оброблюваної поверхності деталі за одиницю часу. Зазвичай швидкість різання вимірюється в метрах за хвилину. При шліфуванні швидкість різання вимірюється в метрах за секунду.

Режими різання розраховують за спеціальними формулами (табл. 37). Однак режими, визначені за формулами, повинні розглядатися як орієнтовні, оскільки в формулах не враховуються умови різання у кожному конкретному випадку. Поправочні коефіцієнти наведено в табл. 38. Доцільніше користуватися таблицями режимів різання (табл. 1-13), які складені на підставі практичних даних, а розрахунок режимів за формулами проводиться тільки в тих випадках, коли табличні значення режимів відсутні. На основі обраної швидкості різання визначається число оборотів за хвилину інструменту або деталі за формулою:

img006-image082

де v - швидкість різання в м/хв,

d - діаметр оброблюваної різьби або інструменту в мм.

Таблиця 1

img006-image084

Таблиця 2

img006-image086

Таблиця 3

img006-image088

 

Таблиця 4

img006-image090

Таблиця 5

img006-image092

Таблиця 7

img006-image096

 

Таблиця 6

img006-image094

Таблиця 8

img006-image098

Таблиця 9

img006-image100

 

Таблиця 10

img006-image102

  

Таблиця 11

img006-image104   img006-image106

 Таблиця 12

img006-image108

img006-image110

Таблиця 13

img006-image112

 

Таблиця 14

img006-image114

   

На верстаті встановлюється число обертів шпинделя найближчим до обчисленого.

При різьбошліфуванні деталі й різьбофрезеруванні дискової фрезою і різцевою головкою  надається кругова подача. На підставі прийнятої подачі підраховується потрібна кількість обертів за хвилину деталі n0 за формулою:

При різьбофрезеруванні:  img006-image116

різьбошліфуванні:   img006-image118

де sz — кругова подача в мм/зуб;

— число зубів фрези;

n — число оборотів фрези або шліфувального круга в об/хв.

d — діаметр оброблюваної різьби в мм;

v0 — швидкість деталі в мм/хв.