П. 4.6. Припуски на оброблення та режими різання при точінні зовнішніх циліндричних та торцевих поверхонь

logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Тема 4. п. 4.6.2.

Припуски на оброблення та режими різання при точінні зовнішніх циліндричних та торцевих поверхонь

 

Мета: Ознайомитись з поняттям «припуск», видами припусків та з режимами різання при точінні зовнішніх циліндричних та торцевих поверхонь

Навчальні питання:

1.Визначення припуску, його види

2.Режими різання при точінні зовнішніх циліндричних поверхонь

3.Режими різання при точінні зовнішніх торцевих поверхонь

 

Режими різання при точінні зовнішніх циліндричних поверхонь

 

Режими  різання  обираються  найвигіднішими  для  даних  умов  роботи.  Спочатку  призначають   глибину  різання  t, потім  подачу

S  після  цього  швидкість  різання V . Необхідну  частоту  обертання   визначаємо  за  формулою  (1). Глибину  різання  для  зовнішнього  точіння  визначаємо  за  формулою (2). Порядок  дії  можна  зобразити таким  чином: t  S  V      n.

 

Ris 1.14 Ris 1-01 (1) Ris 1-02 (2)

Рис. Подача s, мм/об, та глибина різання t, мм

 

 

Глибину  різання  обирають  в  залежності  від  припуску на обробку, жорсткості деталі і різця, точності обробки.  Якщо умови дозволяють, весь припуск зрізують за один  прохід. При  чорновому  точінні глибину  обирають  2 – 5 мм; при  чистовому – 0,5 – 1мм. Подачу  обирають  в  залежності  від  шорсткості  поверхні. При  чорновому  точінні 0,5 – 1,2 мм/об,  при  чистовому – 0,2 – 0,4мм/об. Швидкість  різання  має  найбільший   вплив на  стійкість  різця,  тому  швидкість  різання обирається від  умов  різання : властивостей  оброблюваного  матеріалу  і  різального  інструменту, глибини  різання  і  подачі0  геометрії  різця. Орієнтовано  значення  швидкості  для  зовнішнього точіння  можна  обрати за табл.:

 

Середнє значення швидкості різання для зовнішнього точіння

 

 

        Матеріал  різця

 

 Оброблюваний  матеріал

                          Вид  обробки

             чорнова

         чистова

                           V, м/хв

Швидкорізальна  сталь Р6М5

Твердий  сплав ВК8

Твердий  сплавТ15К6

   Сталь

  Чавун

Сталь

          20-30

          60-70

        100-140

     35-40

     80-100

   150-200