Питання для самоперевірки

logo turner2

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Питання для самоперевірки. Тема 8.

1. Якими геометричними параметрами характеризуються конічні поверхні?

Відповідь

Конічні поверхні характеризуються такими геометричними параметрами: довжиною конуса l, великим D і малим d діаметрами,

кутом похилу α (його утворюють вісь та твірна конуса - img8-002), кутом конуса 2α, похилом П (img8-009), конусністю (або подвійним похилом)   . Позначення конусності на кресленні подано на

image006 

ЕЛЕМЕНТИ  КОНІЧНОЇ ПОВЕРХНІ (а) ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ  КОНУСНОСТІ  НА  КРЕСЛЕННЯХ (б)

2. Що таке конус в геометрії? За ДСТУ?

Відповідь

Відповідь

Конус — геометричне тіло, отримане шляхом об'єднання всіх променів, що виходять з однієї  точки — вершини конуса, і таких що проходять через довільну плоску поверхню.

За ДСТУ: конус — узагальнений термін, під яким залежно від конкретних умов розуміють конічну поверхню, конічну деталь чи конічний елемент.

3. Що розуміють під конусністю? 

Відповідь

Відповідь

 

Конусність (К) — відношення діаметра кола D основи конуса до його висоти H для повних кругових конусів або відношення різниці діаметрів D і d двох поперечних перерізів конуса до відстані l між ними  для зрізаних конусів. Конусність зазвичай записується як відношення двох чисел, наприклад: 1:5; 1:10; 1:12; 1:20.

 

Також конусність може задаватись кутом при вершині осьового перерізу конуса. Так, наприклад, конусності   1:20 відповідає кут 2°51'51,1".

4. Що розуміють під терміном "режим різання"?

Відповідь

Відповідь

Під режимом різання розуміють сукупність показників, які визначають продуктивність процесу різання та якість оброблюваних поверхонь. До основних показників режиму різання відносять швидкість різання V, подачу S та глибину різання . Глибиною різання називають відстань між оброблюваною і обробленою поверхнями за один робочий хід інструмента відносно поверхні, яка обробляється.

5. Які застосовують основні методи для вимірювання кутів? Назвіть їх особливості.

 

Відповідь

Відповідь

При вимірюванні кутів застосовують такі методи: порівняльний, тригонометричний, гоніометричний, або метод безпосереднього вимірювання, і інтерференційний метод.

  • При порівняльному методі визначають значення відхилення ви­мірюваного кута від кутової міри.
  • При тригонометричному методі визначають кути непрямо, а че­рез вимірювання лінійних величин і використання тригонометрич­них функцій. Похибка вимірювання становить від ±3" до ±52".
  • При гоніометричному методі визначають кути приладами, які мають кутомірну шкалу (універсальні та інструментальні мікроско­пи, гоніометри та ін.).
  • Інтерференційний метод застосовують при високоточних вимі­рюваннях. Гранична похибка результату вимірювання кута стано­вить ±0,2"

 

6. Назвіть основні дефекти конусів.

ris 8 22

Відповідь

Відповідь

а) Конусність витримана , розміри отвору менше заданих. Причина - неуважність ( помилка ) токаря . Дефект усувається шляхом додаткового розточування .

б) Розмір великого підстави конічного отвору витриманий , конусність не витримана. Причина - неправильно була встановлена ​​поворотна плита верхніх санчат . Дефект невиправний.

в) Розмір меншої основи конічного отвору витриманий , конусність не витримана. Причина - неправильно була встановлена ​​поворотна плита верхніх санчат . Дефект невиправний.

г) Конусність витримана , а діаметри основ - ні. Причина - неуважність ( помилка ) токаря . Дефект невиправний.

д) Твірна конуса криволінійна . Причина - різець встановлений вище або нижче осі центрів.