П. 3.7. Режими різання при точінні

logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Тема 3. п. 3.7.2.

 

  1. 2.Швидкість різання

 

Швидкість різання V, м/хв — шлях, пройдений найвіддаленішою від осі обертання точкою поверхні різання відносно різальної кромки різця за одиницю часу. Ш видкість різання обчисляється  за формулою:

 

 image0022 

  

де π — математична псотійна величина і дорівнює 3,14

 

d — діаметр заготовки;мм

 

n — частота обертання шпинделя, об/хв.

 

 

 

Як видно з цієї формули, чим більший діаметр заготовки, тим більша швидкість різання при одній і тій самій частоті обертання, оскільки за один оберт заготовки (або за 1 хв) шлях, пройдений будь-якою точкою на поверхні діаметром D буде більшим від шляху, пройденого точкою на поверхні діаметром d.

 

Якщо відома швидкість різання V, що відповідає різальним властивостям інструмента (приймається за довідником), і діаметр заготовки, то можна визначити потрібну частоту обертання заготовки n, об/хв (хв-1) і настроїти коробку зміни швидкостей верстата на обертання шпинделя з цією частотою.

 

 

 Ris 1.16 

 

Рис.  Швидкість різання при точінні