Питання 7.3.1. Поняття про вихідні дані.

Назвіть вихідні дані для побудови технологічного процесу.

1: креслення деталі й технічні вимоги до її виготовлення

2: дані про заготовку                

3: характеристика верстата

4: виробнича програма

5: Сукупність варіантів 1, 2 і 4

6: Всі варіанти 1,2,3 і 4 вірні

 

Відповідь вірна, але не повна

 

Відповідь вірна, але не повна

Відповідь вірна, але не повна

 

Відповідь вірна, але не повна

Відповідь вірна, але дещо не повна

Ви правильно визначили , що всі чотири відповіді являються вихідними даними для побудови технологічного процесу

 

Повернутись до матеріалу заняття