П. 8.4. Налагодження верстата на обробку конічних поверхонь. Режими різання.

logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Тема 8. п. 8.4.3.

Налагодження верстата на обробку конічних поверхонь. Режими різання.

Навчальні питання

1. Послідовність робіт при налагодженні верстата на обробку конічних поверхонь

2. Точність розташування вершин і ріжучої кромки різця та геометричні параметри обробленого конуса

3. Рекомендовані режими різання при обробці конічних поверхонь

 

Рекомендовані режими різання при обробці конічних поверхонь

Під режимом різання розуміють сукупність показників, які визначають продуктивність процесу різання та якість оброблюваних поверхонь. До основних показників режиму різання відносять швидкість різання V, подачу S та глибину різання (рис. 36). Глибиною різання називають відстань між оброблюваною і обробленою поверхнями за один робочий хід інструмента відносно поверхні, яка обробляється.

Призначення елементів режиму різання відбувається у такій послідовності: спочатку вибирається максимально можлива і доцільна глибина різання t, потім максимально можлива подача S, а потім вже підраховується з урахуванням оптимальної стійкості інструмента і інших конкретних умов обробки швидкість різання. Для призначення елементів режиму різання необхідно знати матеріал заготовки і його фізико-механічні властивості; розміри заготовки, розміри деталі і технічні умови на її оброблені поверхні; матеріал і геометричні елементи ріжучої частини інструмента, його розміри, максимально допустимий знос і стійкість; кінематичні і динамічні дані верстата, на якому будуть обробляти дану заготовку.

 ris 8 25

Рис.– Схеми робочих рухів при токарній обробці:
а – з поздовжньою подачею; б – з поперечною подачею

 На практиці подача звичайно надається з таблиць довідників з режимів різання, складених на основі досвіду роботи. При чорновій (грубій) обробці максимальну подачу можуть обмежувати міцність і жорсткість різального інструменту, заготовки, міцність деталей механізмів верстата.

 При напівчистовій і чистовій обробці максимальну подачу обмежують вимоги до якості обробленої поверхні, тому що чим більша подача, тим більш шорстка оброблена поверхня.

 Після визначення глибини різання і подачі при відомій стійкості інструменту визначається швидкість різання V за формулами, що наводяться у довідниках з режимів різання.