П. 8.4. Налагодження верстата на обробку конічних поверхонь. Режими різання.

logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Тема 8. п. 8.4.2.

Налагодження верстата на обробку конічних поверхонь. Режими різання.

Навчальні питання

1. Послідовність робіт при налагодженні верстата на обробку конічних поверхонь

2. Точність розташування вершин і ріжучої кромки різця та геометричні параметри обробленого конуса

3. Рекомендовані режими різання при обробці конічних поверхонь

 

Точність розташування вершин і ріжучої кромки різця та геометричні параметри обробленого конуса

У процесі вмикання подачі каретки супорта різець , переміщуючись паралельно осі шпинделя , обточуватиме конічну поверхню. Зміщення корпусу задньої бабки Н визначається як H=L sin а

Відомо , що для малих кутів синус практично дорівнює тангенсу.
   Допускається зміщення корпусу задньої бабки на ±15 MM.

ris 8 23

  Величину зміщення корпусу задньої бабки відносно плити контролюють за поділками на торці плити або за допомогою лімба поперечної подачі.

Теоретично точні радіальні фасонні різці, у яких передній кут γ ≠ 0, а кут нахилу різальної кромки λ = 0, повинні мати криволінійну різальну кромку, що технологічно важко виконати. Тому при профілюванні таких різців для обробки конусів часто визначають тільки граничні точки різальної кромки (А В С´ D´) і з’єднують їх прямими лініями. У цьому випадку виникають похибки форми конічної поверхні. Якщо усунути похибки профілю на конічній поверхні деталі за рахунок кута нахилу λ ≠ 0 різальної кромки А. В С´´ D´´, то виникнуть похибки форми на її циліндричних поверхнях.

 ris 8 24


Рис. 8.2. Схема утворення систематичної похибки при точінні конічної поверхні радіальними різцями

Похибки виготовлення та складання верстатів обмежуються нормами державних стандартів, які визначають допуски і методи перевірки геометричної точності верстатів, тобто точності верстатів у ненавантаженому стані. Дані про точність верстатів наведені у паспортах на них.

Похибки геометричної точності верстатів повністю або частково переносяться на оброблювані заготовки. Похибка обробки виникає внаслідок відхилення фактичної траєкторії переміщення різального інструменту відносно оброблюваної поверхні від траєкторії, передбаченої кінематичною схемою при виготовленні. На нових верстатах похибка, що пов’язана з їх геометричною точністю, порівняно мала, але при спрацюванні елементів верстата похибка значно збільшується.

Геометричні неточності верстата викликають сталу систематичну похибку форми і взаємного розташування поверхонь оброблюваних заготовок. Величина цих систематичних похибок піддається попередньому аналізу і підрахунку