П. 7.4. Призначення та зміст операційних карт та карт технологічних процесів механічної обробки деталей у відповідності до Єдиної системи технологічної документації (ЄСТД)

logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Тема 7. п. 7.4.2.

Загальні відомості про технологічний процес обробки деталей 

Призначення та зміст операційних карт та карт технологічних процесів механічної обробки деталей у відповідності до Єдиної системи технологічної документації (ЄСТД)

Мета заняття: Формування знань, умінь і навичок по призначенню та змісту операційних карт та карт технологічних процесів механічної обробки деталей у відповідності до Єдиної системи технологічної документації (ЄСТД) 

План заняття:

1. Розв'язок технологічних завдань для складання технологічних процесів.

2. Види технологічної документації.

Види технологічної документації

Технологічний процес на виробництві оформляють спеціальними документами. До них належать:

маршрутна карта — документ, в якому описано всі операції технологічного процесу виготовлення виробу в технологічній послідовності із зазначенням відповідних даних про обладнання, оснастку, а також матеріальні, трудові та інші нормативи;

операційна карта — документ, в якому описано операції технологічного процесу виготовлення виробу з визначенням переходів, режимів роботи і розрахункових норм часу. Приклад операційної карти на другу операцію обробки деталі «палець» (див. рис.1) наведено в дод. 1.

Карта ескізів і схем — документ, що містить графічну ілюстрацію технологічного процесу виготовлення виробу й окремих його елементів.

Ris1

Рис 1. Технологічний процес виготовлення деталі «палець»
в умовах одиничного виробництва за одну операцію

 

Додаток 1. Операційна карта токарної обробки деталі «палець»