П. 7.1. Зміст технологічного процесу та його основні елементи

logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Тема 7. п. 7.1.2.

  1. Зміст технологічного процесу та його основні елементи
  2. Навчальні питання
  3. 1. Виріб i його елементи.
  4. 2. Виробничий i технологічний процеси.
  5. 3. Елементи технологічного процесу.
  6.  

Виробничий i технологічний процеси

Під виробничим процесом розуміють сукупність окремих процесів, здійснюваних для отримання з матеріалів i напівфабрикатів готових машин (виробів).

У виробничий процес входять не тільки основні процеси, безпосередньо пов'язані з виготовленням деталей i складанням із них машин, але i всі допоміжні процеси, що забезпечують можливість виготовлення продукції (наприклад, транспортування матеріалів i деталей, контроль деталей, виготовлення пристосувань та інструменту, загострення останнього тощо).

Технологічним процесом називають послідовну зміну форми, розмірів, властивостей матеріалу чи напівфабрикату з метою отримання деталі або виробу відповідно до заданих технічних вимог.

Технологічний процес механічної обробки деталей є частиною загального виробничого процесу виготовлення всієї машини.

Виробничий процес складається з окремих процесів, які забезпечують виготовлення виробу (рис. 1.2).

На кожному етапі виробничого процесу, по окремих операціях технологічного процесу, здійснюється контроль за виготовленням деталей відповідно до технічних умов, які пред'явлені до деталі для забезпечення належної якості готової машини (виробу).

Технологічний процес механічної обробки деталей повинний проектуватися i виконуватися таким чином, щоб за допомогою найбільш раціональних i економічних способів обробки задовольнялися вимоги до деталей (точність обробки i шорсткість поверхонь, взаємне розташування осей i поверхонь, правильності контурів тощо), що забезпечують правильну роботу зібраної машини.

ris1

Рис. 1 - Структура виробничого процесу

 Відповідно до ГОСТ 3.1109-82 технологічний процес може бути: проектним.