П. 6.9. Основні види дефектів при нарізанні та накатуванні кріпильних різьб. Способи та засоби контролю різьби

logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Тема 6. п. 6.9.2.

Контроль дефектів  при нарізанні та накатуванні кріпильних різьб 

 

 

Навчальні питання

1. Основні види дефектів

2. Способи та засоби контролю різьби

 

Способи та засоби контролю різьби

У різьбі вимірюють і контролюють зовнішній, внутрішній і середній діаметри, крок і кут профілю різьби.

 

Вимірювання кроку різьби

 Лінійкою вимірюють довжину визначеної кількості витків (наприклад, десяти). Розділивши отриману довжину на заміряну кількість витків, знаходять розмір одного кроку. Вимірюючи дюймову різьбу, визначають кількість витків, яка припадає на довжину одного дюйма (приблизно дорівнює 25,4 мм). Якщо на довжині 1" налічується 4 витки, то крок дорівнює 1/4".

 

Вимірювання кроку різьби вимірювальною лінійкою

 Різьбомір (рис. 6.9.2.1, а) складається з набору сталевих пластинок, кожна з яких оснащена вирізами, що точно відповідають профілю різьби певного кроку. На кожній пластинці вибиті цифри, що вказують на крок різьби в міліметрах або кількість витків, нарізаних на довжині одного дюйма. При вимірюванні кроку прикладають пластинку до різьби, що перевіряється, паралельно її осі (рис. 6.9.2.1, б). Збіг пластинки різьбоміру перевіряють на просвіт.

 

 

img006-image122

 

Рис.6.9.2.1. Контроль кроку різьби різьбоміром:

  а – комплект різьбомірів; б – контроль; 1 – деталь; 2 – різьбомір

Вимірювання середнього діаметра різьби

Точно виміряти середній діаметр різьби можна різьбовим мікрометром (рис.6.9.2.2.). Він відрізняється від мікрометра для гладких поверхонь деталей тільки тим, що замість постійних вимірювальних поверхонь має особливі змінні вимірювальні наконечники. Наконечник, оснащений конусом із кутом, який дорівнює куту профілю різьби, вставляють в отвір мікрометричного гвинта, а наконечник, оснащений проріззю, в п'яту.

img006-image124

 

 

Рис.6.9.2.2. Різьбовий мікрометр:

 1 – скоба; 2 – п'ятка; 3, 4 – конічна і призматична вставки;
5– шпиндель; 6 – стебло; 7 – барабан; 8 – шаблон

При вимірюванні різьбовий мікрометр встановлюють так, щоб конус входив у заглиблення різьби, а вимірювальний наконечник із вирізом охоплював виступ різьби (рис.6.9.2.2.). Відлік за шкалою мікрометра показує розмір середнього діаметра різьби.

Різьбові калібри

 Найкращим інструментом для контролю різьб є різьбові калібри —нормальні та граничні. Зовнішня різьба перевіряється різьбовим кільцем (рис.6.9.2.3.). Правильність різьби нормальними калібрами визначають  відсутністю хитання і труднощів згвинчування калібру та деталі.

 

img006-image126 

 Рис.6.9.2.3. Контроль різьби прохідним різьбовим кільцем

 

  img006-image128

Рис.6.9.2.4. Контроль різьби непрохідними різьбовим кільцем

Значно точнішою та продуктивнішою є перевірка різьби граничними різьбовими калібрами. Зовнішню різьбу перевіряють граничними різьбовими скобами. Така скоба (рис.6.9.2.5.) має дві пари роликів: передня пара є прохідною, а задня — непрохідною. 

img006-image130

 

Рис.6.9.2.5. Гранична різьбова скоба

Спосіб перевірки різьби граничною різьбовою скобою такий самий, як і при перевірці гладких розмірів, тобто різьба має вільно пройти через прохідну сторону калібру, а непрохідний бік калібру має затримати різьбу.

Як гладкі, так і різьбові граничні калібри застосовують зазвичай при виготовленні великої кількості однакових деталей та у тих випадках, коли деталі повинні мати точні розміри з певними допусками.

Вимірювання середнього та внутрішнього діаметрів різьби

 Іноді доводиться вимірювати середній діаметр різьби. У таких випадках застосовують спеціальний кронциркуль (рис.6.9.2.6.) зі змінним і кульковим наконечниками. Діаметр кульок вибирають за спеціальними таблицями відповідно до типу та кроку різьби. Ніжки кронциркуля з кульковими наконечниками спочатку встановлюють за зразковою деталлю або різьбовим калібром. Після цього звіряють знятий розмір із середнім діаметром нарізаної різьби, прикладаючи встановлений кронциркуль кульковими наконечниками до її бічних поверхонь.

img006-image132

 

 Рис.6.9.2.6. Вимірювання середнього діаметру різьби кронциркулем із кульковими наконечниками

Внутрішній діаметр різьби вимірюють кронциркулем із гострими ніжками (рис.6.9.2.7.). Як і в попередньому випадку, його встановлюють на розмір зразкової деталі або різьбового калібру за штангенциркулем, потім порівнюють цей розмір із внутрішнім діаметром нарізаної різьби.

 

img006-image134

 

Рис.6.9.2.7. Вимірювання внутрішнього діаметра різьби кронциркулем із гострими ніжками

 

Зовнішній діаметр різьби болта вимірюють штангенциркулем або мікрометром. При цьому слід стежити за тим, щоб вимірювальний інструмент був установлений перпендикулярно осі деталі.