П. 6.3. Стандартизовані різьби. Таблиці стандартизованих різьб. Позначення різьби на кресленнях.

logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Тема 6. п. 6.3.2.

Стандартизовані різьби. Таблиці стандартизованих різьб. Позначення різьби на кресленнях.

Навчальні питання

1. Стандартизовані різьби. Таблиці стандартизованих різьб.

2. Позначення різьби на кресленнях.

 

Позначення різьби на кресленнях

Стандартні різьби на кресленнях зображуються однаково. За умовним зображенням не можна визначити, якого типу різьба має бути нарізана на деталі.

Тип різьби та її основні розміри вказують на кресленнях особливим написом, який називається позначенням різьби.

Перш ніж нанести позначення різьби, слід провести виносні та розмірні лінії. Виносні лінії для нанесення розмірної лінії проводять від зовнішнього діаметра різьби. Позначення трубних і конічних різьб розташовують на поличках з лінією-виноскою, що закінчується стрілкою. Лінію-виноску доводять до контуру різьби.

Позначення різьби виконують за ГОСТ 2.311-68 і відповідними стандартами на окремі різьби. Для всіх різьб, крім конічних і трубної циліндричної, позначення відносять до зовнішнього діаметра і проставляють над розмірною лінією, на її продовженні або на поличці. Позначення конічних різьб і трубної циліндричної відносять до контура різьби і проставляють на поличці лінії-виноски; лінію-виноску закінчують стрілкою, що впирається в зображення різьби.

Розглянемо позначення окремих видів різьб.

Метричну різьбу з великим кроком позначають буквою «М», розміром зовнішнього діаметра в міліметрах і полем допуску різьби, наприклад: М 12–6g – різьба метрична з великим кроком, зовнішній діаметр різьби  12 мм, поле допуску – 6g. У позначенні різьби з дрібним кроком додатково показують величину кроку, наприклад: М 12 ´ 1–6g, М 12 ´ 1–6Н. Якщо різьба багатозахідна, то в позначенні після зовнішнього діаметра вказують хід різьби, а в дужках – букву “Р” та крок, наприклад: М 24 ´ 3 (Р1,5)–6g – двозахідна метрична різьба з ходом 3 мм і кроком 1,5. Позначаючи різьбу в з'єднанні деталей, у чисельнику вказують поле допуску внутрішньої різьби, а в знаменнику — поле допуску зовнішньої різьби, наприклад:

M 12–6Н/6g; M 12 ´ – 6Н/6g.

У позначенні трапецеїдальної різьби записують латинські букви “Tr”, зовнішній діаметр різьби, крок, наприклад: Tr 36 ´ 6.

Згідно ГОСТ 10177-82 в умовне позначення упорної різьби входить латинська буква “S”, номінальний діаметр і крок різьби, наприклад: S 80 ´10.

Позначення трубної циліндричної різьби містить латинську букву “G”, номінальний діаметр різьби в дюймах (без вказування дюймів) і клас точності середнього діаметра. Для трубної циліндричної різьби ГОСТ 6357—81 встановлює два класи точності — А і В. Наприклад: G1–А; G1/2 –В.

У позначення конічної трубної різьби (ГОСТ 6211-81) входить: для зовнішньої різьби латинська буква “R”, а для внутрішньої різьби “Rс”. Розмір різьби позначається в дюймах, наприклад: R1/2. Різьбове з’єднання конічної трубної різьби позначають дробовим числом, в чисельнику якого вказують буквенне позначення внутрішньої різьби, а в знаменнику зовнішньої – і розмір різьби, наприклад: Rс/ R11/2. Можливе поєднання зовнішньої конічної різьби з внутрішньою циліндричною різьбою класу точності А згідно ГОСТ 6357-81. У цьому випадку позначення різьбового з’єднання матиме такий вигляд: G/R1/2–А. Трубні різьби забезпечують герметичність з’єднання, особливо при наявності конічної різьби.

Конічну дюймову різьбу з кутом профілю 600 позначають буквою «К», величиною умовного проходу в дюймах і номером стандарту, наприклад: К 3/4" ГОСТ 6111—52.

Для позначення лівої різьби додають латинські букви “LH”, наприклад: Tr 90 ´ LH.

Для всіх багатозахідних різьб після зовнішнього діаметру записують хід різьби, а у дужках – букву “Р” та крок різьби, наприклад: Tr 90 ´ (3х12) LH— різьба трапецеїдальна, діаметр – 90 мм, число заходів –  3, крок різьби – 12 мм, ліва.

ГОСТ 25229-82 встановив основні розміри метричної конічної різьби з конусністю 1/16, яка в перспективі повинна замінити інші види конічних різьб. Перевагою конічної метричної різьби є те, що її можна комбінувати з внутрішньою метричною різьбою. Приклад умовного позначення метричної конічної різьби: МК 24 ´ 1,5. Поєднання цієї різьби з внутрішньою метричною позначається таким чином, М/ МК 24 ´ 1,5.

Спеціальними називають різьби, деякі параметри яких відмінні від параметрів стандартизованих різьб. 

Є два типи спеціальних різьб:

1. Різьба має стандартизований профіль, але розміри діаметра або кроку її відмінні від розмірів, установлених відповідними стандартами. В умовному позначенні такої різьби додають слово «Сп.», наприклад:

Сп. М 64 х 5–6g. При потребі показують граничні відхилення для середнього діаметра різьби, наприклад: Сп. М 14 ´ 1,25 img006-image017

2. Різьба має нестандартизований профіль. У цьому випадку профіль різьби виконують як виносний елемент і на ньому показують усі потрібні розміри. Найпоширенішою нестандартизованою ходовою різьбою є прямокутна.