П. 6.2. Основні відомості про різьбу. Класифікація

logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Тема 6. п. 6.2.5.

Основні відомості про різьбу. Класифікація

Навчальні питання

1. Утворення гвинтової лінії та гвинтової поверхні

2. Ознаки та класифікація різьб

3. Основні елементи різьби

4. Права та ліва різьби

5. Кріпильна різьба. Види кріпильних різьб

 

Кріпильна різьба. Види кріпильних різьб

За призначенням різьби поділяють на кріпильні та спеціальні.

До кріпильних належать трикутні різьби, до спеціальних — прямокутні, трапецоїдні, упорні і круглі (рис. 6.2.5.1.).

Найбільше поширена циліндрична трикутна різьба, в якої вершини профілю лежать на циліндричній поверхні. Звичайно, цю різьбу називають кріпильною, оскільки її нарізають на болтах, шпильках, гайках тощо. Щоб одержати особливо щільні (що забезпечують герметичність) з’єднання, трикутну різьбу нарізають на конічних пробках, штуцерах маслянок, в арматурі тощо. У цій різьбі вершини профілю лежать на конічній поверхні. Прямокутну і трапецеїдальну різьбу нарізають на деталях, що перетворюють обертальний рух у поступальний (наприклад, на ходових гвинтах токарно-гвинторізних верстатів, гвинтах слюсарних лещат та ін.). 

Профіль різьби розглядають у перерізі, що проходить через вісь болта або гайки.

Ниткою (витком) назива­ється частина різьби, утворена при одному повному оберті профілю.

Кут <р профілю — кут між боковими сторонами (гранями) профілю різьби, який вимірюється у площині, що проходить через вісь болта.

У метричної різьби цей кут дорівнює 60°, у дюймової — 55°.

Висота (глибина) різьби Нг профілю відстань від вершини різьби до основи профілю, що вимірюється, перпендику­лярно до осі болта.

Крок Р р і з ь б и — відстань між паралельними сторонами або вершинами двох розміщених поруч витків, яка вимірюється вздовж осі різьби.

У метричної різьби крок виражається в міліметрах; дюй­мова різьбахарактеризується числом ниток (витків) на одному дюймі. 

Зовнішній діаметр сі різьби — діаметр циліндра, опи­саного навколо різьбової поверхні.

Зовнішній діаметр вимірюється у бейтів за вершинами профілю різьби, а у гайок — за западинами.

Внутрішній діаметр різьби — діаметр циліндра, вписаного у різьбову поверхню.

Внутрішній діаметр вимірюється у болтів за западинами, у гайок — за вершинами профілю різьби. 

Середній діаметр <і2 різьби — діаметр збіжного з різьбою циліндра, твірні якого поділяються боковими сторонами про­філю на рівні відрізки.

 img006-image013

Рис. 6.2.5.1. Різьба

Профіль різьби залежить від форми різальної частини інструмента, за допомогою якого проводиться нарізування різьби. Найчастіше застосовується циліндрична трикутна різьба. Звичайно її називають кріпильною, оскільки нарізають на кріпильних деталях (наприклад, на шпильках, болтах і гайках)Конічні трикутні різьби дають змогу дістати щільне з'єднання. Такі різьби є на конічних пробках, інколи у маслянках. Прямокутна різьба має прямокутний (квад­ратний) профіль. Вона не стандартизована, складна у виготовленні, неміцна й застосовується рідко. Трапецеїдальна стрічкова різьба має переріз у вигляді трапеції з кутом профілю 30°. Коефіцієнт тертя у неї малий, тому вона застосовується для передачі рухів або великих зусиль у металообробних верстатах (ходові гвинти), домкратах, пре­сах тощо. Витки цієї різьби мають великий переріз в основі, що за­безпечує її високу міцність та зручність при нарізуванні. Основні елементи трапецеїдальної різьби стандартизовані.