П. 6.2. Основні відомості про різьбу. Класифікація

logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Тема 6. п. 6.2.2.

Основні відомості про різьбу. Класифікація

Навчальні питання

1. Утворення гвинтової лінії та гвинтової поверхні

2. Ознаки та класифікація різьб

3. Основні елементи різьби

4. Права та ліва різьби

5. Кріпильна різьба. Види кріпильних різьб

 

Ознаки та класифікація різьб

У машинобудуванні найчастіше застосовують такі типи різьб: метричні, що мають трикутний профіль із кутом ε = 60°— для з'єднання деталей між собою, трапецеїдальні та прямокутні — для передання руху.

 У машинобудуванні прийнято три системи різьб: метрична, дюймова і трубна.

Метрична різьба має в профілі вигляд рівностороннього трикутника з кутом при вершині 60°. Вершини виступів гвинта і гайки плоско зрізують, щоб запобігти заїданню при згвинчуванні. Метрична різьба характеризується кроком і діаметром гвинта, вираженими в міліметрах. Згідно з ГОСТ 8724—58, метричні різьби поділяються на різьби з великим і дрібним кроком різьби. Різьби з великим кроком позначають буквою М і цифрою, що характеризує діаметр, наприклад М5, М20 тощо. Різьби з дрібним кроком позначають буквою М і цифрами, які показують діаметр та крок (через знак множення), наприклад: М24 х 1,5; М12 х X 1 тощо.

Дюймову різьбу в машинобудуванні застосовують тільки при ремонтних роботах, при виготовленні запасних частин для старих машин (рис. 191,6). Ця різьба має в профілі рівнобедре- ний трикутник з кутом при вершині 55°. Вершини виступів гвинта і гайки плоско зрізані, по зовнішньому і внутрішньому діаметрах € зазори. Дюймова різьба характеризується кількістю ниток, що припадає на Г її довжини. Зовнішній діаметр різьби (діаметр болта) вимірюється в дюймах.

Кріпильні дюймові різьби нарізають діаметром від 3/16 до 4" з кількістю ниток на 1" від 24 до 3.

Трубна різьба має профіль такий самий, як і дюймова різьба, але менша за кроком (рис. 191,в). Вона вимірюється в дюймах і характеризується кількістю ниток різьби на 1". Ця різьба охоплює діаметри від 1/в А° 6' при кількості ниток на 1" від 28 до 11. Діаметром трубної різьби умовно вважають внутрішній діаметр труби (діаметр отвору), а не зовнішній. Трубну різьбу застосовують для з’єднання труб, арматури трубопроводів та інших тонкостінних деталей.

До ходових різьб, які застосовуються для передавання руху, відносять різьби трапецеїдальну, упорну і з прямокутним профілем.

Трапецеїдальна різьба (ГОСТ 9484—81) має профіль правильної рівнобічної трапеції з кутом a при вершині 300. Стандарт охоплює трапецеїдальні різьби з діаметром 10—640 мм. Для кожного діаметра за стандартом є три різних кроки — великий, середній і дрібний. Так, різьба діаметром 60 мм має кроки 12; 8 і 3 мм.

Упорна різьба (ГОСТ 10177—82) має профіль нерівнобічної трапеції, один бік якої нахилений до вертикалі під кутом 300, а другий бік — під кутом 30. Для кожного діаметра стандартом передбачено три різних кроки, які за розмірами такі самі, як і для трапецеїдальної різьби.

Різьби класифікуються за багатьма ознаками:

  • за профілем гвинтової поверхні різьби поділяються на трикутні, трапецеїдальні, упорні, круглі та ін.
  • за формою поверхонь, на яких утворено різьбу, вони поділяються на циліндричні та конічні.
  • за кількістю заходів розрізняють однозахідні та багатозахідні (двозахідні, тризахідні тощо) різьби.
  • за напрямком гвинтової лінії різьби поділяються на праві та ліві. У правої різьби підйом різьби відбувається за годинниковою стрілкою, а у лівої — проти годинникової стрілки.Крім цього різьби поділяються на:
  • кріпильні, до яких належить метрична різьба, яка, в свою чергу, поділяється на різьбу із великим і дрібним кроком, а також дюймова різьба;
  • та ходові, для перетворення обертового руху в прямолінійний (прямокутні та трапецеїдальні різьби)