П. 4.9. Технологія відрізання заготовок

logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Тема 4. п. 4.9.3.

Технологія відрізання заготовок

 

Мета: Ознайомитись  з технологією відрізання заготовок

Навчальні питання: 

1. Загальні  відомості  про відрізання, відрізні різці

2. Технологія  відрізуваання

3. Використання  упорів

Використання  упорів

 

   Щоб  зменшити  витрату   додаткового  часу  на  установку  різця  на  довжину  відрізання,  використовують  різні  упори.  Самий   простий  упор – це  відкидний  який  встановлюється  в піноль  задньої  бабки. Для отримання заданої довжини  L частини заготовки, відрізаної від прутка, рекомендується висувати пруток із патрона до зіткнення його з відкидним упором, який закріплено в задній бабці (рис. 1.34, а); після встановлення прутка упор відводять убік.

Ris 1.34

Рис. Застосування відкидних упорів при відрізуванні:

а - упор у пінолі задньої бабки; б - упор у різцетримачі; L -  виліт прутка з патрона