logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Тема 6.8. Питання 2. Визначення швидкості різання

Що таке швидкість різання?

 

1: Шлях, пройдений найвіддаленішою від осі обертання точкою поверхні різання відносно різальної кромки різця за одиницю часу.

 

2: Це товщина шару металу, що зрізується за один робочий хід (прохід) різця.

 

3: Це переміщення різальної кромки інструмента в напрямі руху подачі за один оберт заготовки.

 

4: Шлях пройдений точкою на поверхні різання за один оберт заготовки.

 

Так, це правильна відповідь

Це не вірна відповідь

Це не вірна відповідь

Це не вірна відповідь

Повернутись до матеріалу заняття